Herhaling EHBO

Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus. Het Diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse Herhalingscursus EHBO worden verlengd. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

Inhoud herhaling EHBO opleiding
De Herhalingscursus EHBO bestaat uit één lesdag van 09.00 tot 17.00 uur en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Gebruik van de AED
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen en shock

Een EHBO herhaling is nooit saai. Er worden afwisselend steeds andere onderdelen herhaald. In de even jaren:

 • Uitwendige bloedingen
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels en vergiftiging

En in de oneven jaren staan in de herhaal- EHBO opleiding de volgende aandachtsgebieden centraal:

 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Cursusgeld en certificering
Het cursusgeld voor de cursus EHBO herhaling bedraagt € 198,-. Dit bedrag is inclusief oefenmateriaal, exclusief dagarrangement en certificeringkosten. Tijdens de cursus maakt u gebruikt van het dagarrangement à € 34,50. Indien u jaarlijks de EHBO opleidingen met voldoende resultaat doorloopt ontvangt u iedere twee jaar het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp. De certificeringkosten bedragen jaarlijks € 25,-.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Kijk hier welke cursuslocaties er zijn