Preventiemedewerker

Sinds 2005 dient iedere organisatie een preventiemedewerker aangesteld te hebben. De Arbo-wet eist dat de werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen laat bijstaan door deskundige medewerker(s). In kleine(re) organisaties kan de werkgever deze rol zelf vervullen, vanaf 15 werknemers moet hiertoe één of meerdere werknemer(s) worden aangewezen. De werknemer (preventiemedewerker) dient te beschikken over deskundigheid en ervaring die is afgestemd op de risico's in het bedrijf.

Om preventiemedewerkers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden biedt SHO de Basiscursus Preventiemedewerker aan. Uitgangspunt voor de training is het zelfstandig handelen van de deelnemers. De training staat in het teken van leren en doen. Theorie zal afgewisseld worden met opdrachten en oefeningen. De cursist kan na afloop van de cursus vorm en inhoud geven aan in- en externe processen voor het opstellen en actueel houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. De cursist heeft na afloop van de cursus basiskennis met betrekking tot onderwerpen die binnen het aandachtsgebied arbeidsomstandigheden vallen.

Voor wie?
Voor iedereen die door zijn werkgever wordt aangesteld als preventiemedewerker.

Cursusinhoud
De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen die alle Preventiemedewerkers moeten beheersen, ongeacht uit welk bedrijf of welke branche men komt. Daarna kan men zich door middel van themacursussen verder bekwamen op voor betrokkene specifieke onderwerpen.

De inhoud voor de Basiscursus bestaat uit onderstaande onderwerpen:

  • de huidige wet- en regelgeving
  • de rol van preventiemedewerker
  • risico inventarisatie en evaluatie
  • opstellen en bewaken plan van aanpak
  • arbobeleid binnen organisaties
  • organiseren van arbozorg
  • ergonomie
  • communicatie, voorlichting en advisering
  • praktijkopdracht

Cursusduur en lestijden
De training bestaat uit 1 lesdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens de cursus maak je gebruik van het dagarrangement á € 35,- per dag.

Cursusplaatsen en data
De Cursus Preventiemedewerker wordt elk kwartaal gegeven in meer dan 25 cursusplaatsen. Er is dus altijd een cursusplaats bij u in de buurt.

Bekijk hier alle cursuslocaties

Examen en certificering
De cursusdag wordt afgesloten met een NIBHV examen met meerkeuzevragen. Deelnemers ontvangen na goed gevolg een NIBHV certificaat. De examen- en certificeringkosten bedragen € 25,-.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor de Cursus Preventiemedewerker bedraagt € 229,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, exclusief dagarrangement en certificeringkosten.

Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief BTW.

Examen en certificering
De cursusdag wordt afgesloten met een NIBHV examen met meerkeuzevragen. Deelnemers ontvangen na goed gevolg een NIBHV diploma. De examen- en certificeringkosten bedragen € 25,-.