Cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E wordt gebruikt om alle risico’s van een bedrijf of organisatie die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van hun medewerkers bedreigen, in kaart te brengen. Voorbeelden van risico’s zijn agressie, gevaarlijke stoffen, risicovolle machines, werkdruk, werkhouding, etc. Alle risico’s komen aan bod in de RI&E en deze geeft daarmee tevens inzicht in de mogelijke hiermee samenhangende aansprakelijkheidsrisico’s voor uw organisatie.

Algemeen
Na het inventariseren van de risico’s wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staat concreet wat het bedrijf gaat doen met de geïnventariseerde risico’s. In het Plan van Aanpak worden beheersmaatregelen opgenomen en wordt tevens beschreven welke middelen nodig zijn om de maatregel uit te voeren, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan en de streefdatum waarop het doel gerealiseerd is.

Het beschikbaar hebben van een actuele RI&E en Plan van Aanpak is in de Arbo-wet verplicht gesteld. In deze training verwerft u de noodzakelijke kennis over hoe de RI&E tot stand komt, waar die aan moet voldoen en de mogelijke toetsing.

Voor wie?
Voor iedereen die de benodigde kennis wenst over de RI&E.

Cursusinhoud
De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen van de RI&E, ongeacht uit welk bedrijf of welke branche u komt.

De inhoud bestaat uit onderstaande onderwerpen:

  • Plaats van RI&E in Arbo-beleid
  • Arbo-beleid binnen organisaties
  • Hoe ziet een RI&E eruit
  • De huidige wet- en regelgeving
  • Opstellen en bewaken Plan van Aanpak
  • Aan de slag met uw eigen RI&E

Cursusduur en lestijden
De training bestaat uit 1 lesdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens de cursus maakt u gebruik van het dagarrangement à € 34,50 per dag.

Cursusplaatsen en data
De Cursus RI&E wordt elk kwartaal gegeven in meer dan 25 cursusplaatsen. Er is dus altijd een cursusplaats bij u in de buurt.

Bekijk hier alle cursuslocaties

Certificering
De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een SHO certificaat van deelname. De certificeringkosten bedragen € 25,-.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor de Cursus RI&E bedraagt  € 198,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, exclusief dagarrangement en certificeringkosten.

Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief BTW.