Accreditatie voor de zorg

Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is vooral in de zorgsector van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de deskundigheidsbevorderende activiteiten die verpleegkundigen en verzorgden volgen kwalitatief sterk zijn. Om deze kwaliteit te bewaken is de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V in het leven geroepen.

Deze onafhankelijke accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deelname aan een activiteit verzorgd door deze aanbieder levert dan geaccrediteerde punten op voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundigen moeten verdeeld over vijf jaar 80 uur van de totaal 184 uur besteden aan geaccrediteerde activiteiten om geregistreerd te mogen blijven en verzorgenden 60 uur.

De uren van de gevolgde Cursussen kunnen wij voor u als accreditatie punten bij het kwaliteitsregister laten registreren. De kosten hiervoor bedragen € 24,95 per persoon per cursusdag (excl. BTW).

Heeft u nog vragen? Bel 0162-466055.