Subsidiemogelijkheden

Stichting Horeca Onderwijs is al bijna 30 jaar hét landelijke Opleidingsinstituut voor de bedrijfstak Horeca. De Stichting heeft zich al die jaren in het Horeca-onderwijs gespecialiseerd en dit vormt een extra kwaliteitsgarantie. Als cursist van Stichting Horeca Onderwijs kun je bij verschillende instanties terecht voor subsidie. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen zij de cursussen geheel of gedeeltelijk vergoeden. Kijk ook eens bij belastingvoordeel voor meer interessante tips.

UWV

Deze organisatie verleent een aantal subsidies. Je persoonlijke situatie is hiervoor doorslaggevend. Een werkcoach, arbeidsdeskundige en soms een verzekeringsarts beoordelen jouw persoonlijke situatie.


Gemeentelijke Sociale Dienst

Deze organisatie kent diverse subsidiemogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met deze dienst in jouw woonplaats.


Ministerie van Defensie

Als je bij het Ministerie van Defensie werkt, bestaan er subsidiemogelijkheden. Neem hierover contact op met het Educatief Centrum van jouw kazerne.


STOOF

Via het Sectorplan Uitzendbranche worden werkgevers in 2014 gestimuleerd om laaggeschoolde werkzoekende uitzendkrachten bij- of om te scholen voor banen in de techniek en om werkzoekende uitzendkrachten zonder startkwalificatie een traject aan te bieden waarmee zij hun Ervaringscertificaat (EVC) kunnen halen, of aan een opleiding deel te nemen. Waarna ze voor langere tijd geplaatst kunnen worden en de kans op duurzame inzetbaarheid vergroot wordt.

Deelnemende werkgevers
Via dit webportal kunt u, als deelnemende werkgever, eenvoudig subsidie aanvragen op de kosten voor scholing in het kader van dit project. Kijk onder Werkgevers en meld uw deelnemers aan.