Veelgestelde vragen

[tidy error]

Worden SHO cursussen afgesloten met een officieel examen?
Ja. Cursussen van SHO kunnen worden afgesloten met een officieel erkend examen. De meeste Horecacursussen sluit je af met een SVH examen. De AED-cursussen, de Herhalingscursussen BHV en het examen BHV vinden plaats onder toezicht van het NIBHV.

Is de cursus Sociale Hygiëne hetzelfde als de cursus Hygiënecode HACCP?
Nee. Sociale Hygiëne houdt in dat je op een gezonde (sociale) manier met mensen omgaat. Je leert onder andere op een goede manier aan een dronken persoon te vertellen dat hij/zij echt niet meer kan bestellen. Met de Hygiënecode HACCP leer je hoe je de Hygiënecode moet gebruiken in de praktijk oftewel hoe je zorgt voor een optimale hygiëne.

Moet ik als Horecaondernemer ook aan de eis Sociale Hygiëne voldoen als mijn bedrijfsleider deze Verklaring heeft?
Ja. Ook als ondernemer moet je aan de eis Sociale Hygiëne voldoen. Het is niet mogelijk om de Verklaring ergens te huren of te lenen. Een ieder die op de vergunning vermeld staat, dient de Verklaring Sociale Hygiëne in zijn/haar bezit te hebben.

Hoe kom ik heel snel aan de Verklaring Sociale Hygiëne?
De snelste manier is middels de Spoedcursus Sociale Hygiëne.

>> Cursusplaatsen & Data Spoedcursus Sociale Hygiëne

Is het mogelijk om twee cursussen tegelijk te volgen?
Ja. Dat is geen probleem. Je moet er bij inschrijving van een mondelinge cursus wel op letten dat de cursussen niet op dezelfde dag of avond plaatsvinden. Bij de schriftelijke cursussen is het geen probleem om tegelijkertijd meerdere cursussen te volgen.

Als Horecaondernemer/bedrijfsleider ben ik in het bezit van het Diploma Cafébedrijf inclusief Sociale Hygiëne. Als ik nu zelf niet aanwezig ben in de zaak moet mijn personeel dan ook aan deze eis voldoen?
Ja. Gedurende de openingsuren van een Horecabedrijf, slijterij of supermarkt waar alcoholhoudende dranken geschonken en/of verkocht worden, moet altijd minstens één persoon aanwezig zijn die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne.

Is het lesmateriaal inbegrepen bij het cursusgeld?
Ja. Het cursusgeld is inclusief inschrijfgeld, lesboeken en examentraining. Het examengeld en de eventueel dag- of avondarrangement zijn niet inbegrepen.

Als je alleen een broodje kroket of een tosti aan je gasten serveert, moet je dan toch volgens de Hygiënecode HACCP werken?
Ja. Op het moment dat je met bederfelijke eet- of drinkwaren in aanraking komt, dien je volgens de Hygiënecode HACCP te werken. Ook bier is een bederfelijk voedingsmiddel.

Als je een eigen Horecabedrijf wilt starten, aan welke eisen moet je dan voldoen en welke diploma's heb je daarvoor nodig?
Wanneer je een eigen zaak in de Horeca wilt starten, moet je voldoen aan de drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet stelt dat wanneer je alcohol schenkt, je een Drank- en Horecavergunning nodig hebt. Daarvoor moet je minimaal in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Het Diploma Cafébedrijf is beter, omdat je dan je vakdiploma hebt en je eerder financiële steun krijgt van banken en brouwerijen.

Kan iedereen deelnemen aan de Incopany Training AED?
Je moet een geldig BHV-diploma, een certificaat Reanimatie of een EHBO-diploma hebben.

Hoeveel BHV-ers moet je in dienst hebben?
De wet zegt dat er voldoende Bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Dit is afhankelijk van de risico's in een bedrijf. Hiervoor dient een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te worden gemaakt. Tweede voorwaarde is dat er ten alle tijde BHV-ers aanwezig moeten zijn. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van bijvoorbeeld bezoekers, patiënten, leerlingen of klanten die in het bedrijf komen. Daarom adviseert SHO om één op de tien medewerkers op te leiden tot BHV-er, afhankelijk van de RI&E.

Ik heb al een EHBO-diploma. Moet ik dan nog de gehele BHV-cursus volgen?
Ja, helaas moet je de gehele cursus volgen. SHO verleent voor geen enkel onderdeel vrijstelling. Je hebt alvast een voorsprong in kennis op de rest van de cursisten.

Hoe vaak moet de Herhalingscursus BHV gevolgd worden?
In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op niveau moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat de Herhalingscursus één keer per jaar gevolgd moet worden. Het diploma, het certificaat en de legitimatiepas hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.