Anti-agressie en Crisismanagement

Alle cursussen die SHO aanbiedt kunnen ook Incompany op maat worden georganiseerd. Het grote voordeel van een Incompany Training is dat deze exact wordt afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en wensen.

Anti-agressietrainingen
Agressie komt bij sommige bedrijven en instellingen steeds vaker voor. Ook u kunt ermee te maken krijgen en dan is het prettig te weten wat u wel en wat u beter niet kunt doen. Tijdens deze training worden de volgende aspecten op een duidelijke manier
behandeld:

- Herkennen en kunnen omgaan met verschillende vormen van agressie;
- Inzicht in eigen en andere conflicthanteringstijlen;
- Inzicht in communicatie technieken;
- Toepassen van de-escalerende technieken.

Crisismanagement
Stel er is een crisis in uw bedrijf. Wie weet op dat moment hoe er gereageerd moet worden? De Training Crisismanagement is een simulatietraining. U en uw medewerkers vormen een crisisteam en worden geconfronteerd met een fictieve crisis aan de hand van een eigen bedrijfssituatie. In een zeer korte tijd passeren vele aspecten de revue. Denk aan crisismanagement en de gevolgen hiervan, crisiscommunicatie en crisisbesluitvorming. Daarnaast is er aandacht voor menselijk gedrag tijdens een crisis cq. calamiteit.

Maatwerk / Incompany cursus aanvragen