image descriptionGeplaatst doorBlogger SHO06-12-2011

Tags

Categories

Kleurencodering

Stoplicht groen

Update 7 december 2011 We krijgen net het volgende bericht door: De NVWA zal op termijn alle controlegegevens van individuele bedrijven openbaar gaan maken. Op dit moment wordt gewerkt aan de procedure voor openbaarmaking van alle controlegegevens van de NVWA in de horeca en retail. Een exacte datum is nog niet te noemen, maar in het jaar 2012 zal dit traject naar verwachting starten.

---

Op 23 november maakte inspecteur-generaal Wim Schreuders van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bekend dat de NVWA en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een samenwerkingsvorm ontwikkelen voor toezicht waarbij horecabedrijven in vier categorieën worden ingedeeld: rood, oranje, groen en wit. Deze kleurencodes zijn voor iedereen inzichtelijk en betekent een stap vooruit in het inzichtelijk maken van gegevens. Even kort door de bocht gezegd: heeft een restaurant de kleur rood, dan kun je er beter niet eten. Groen = goed.

Het stoplichtmodel is slechts nog een idee. Zo zegt Schreuders over de kleurcoderingen: "Ik ben ervan overtuigd dat de consument dit oordeel meeweegt in zijn keuzes. En dat prikkelt de ondernemer om hygiëne en voedselveiligheid als prioriteit te blijven zien. Daarmee ondersteunt deze werkwijze dat ondernemers en publiek zelf verantwoordelijkheid nemen."

Hoe wordt de kleurencodering 'groen' bepaald?
Bedrijven kunnen op twee manieren een kleurcodering toegewezen krijgen:

1) Horecaondernemers leveren vrijwillig een 'eigen verklaring'
2) Op basis van betrouwbare certificering of convenant

1) Horecaondernemers kunnen in een eigen verklaring vrijwilliger verklaren dat zij de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, roken en alcohol goed naleven en op welke manier zij dat doen. Het bedrijf krijgt de kleur groen als op basis van die verklaring en de historische gegevens die bij de NVWA bekend zijn, er geen reden wordt gevonden om een controleur langs te sturen.
2) Horecagelegenheden kunnen ook 'groen' krijgen door betrouwbare certificering of een convenant. Hoe de NVWA hiermee om zal gaan zal de toezichthouder nog toelichten op bijeenkomsten op 8 december en 27 januari.

Wim Schreuders: "Deze werkwijze is een heel concrete uiting van ons principe 'Vertrouwen tenzij'. Dat vertrouwen toetsen we natuurlijk periodiek en steekproefsgewijs. Daarbij zullen klachten van publiek en collega-horecaondernemers een belangrijke rol gaan spelen."


De overige kleuren

• Oranje
Horecagelegenheden krijgen de kleur oranje als er nog ruimte is voor verbetering m.b.t. het naleven van de wet- en regelgeving in de horeca. Een soort waarschuwing/maatregel dus.

• Rood
Als een ondernemer de afgelopen 2 jaar meerdere maatregelen van de NVW heeft gekregen, krijgt hij de kleur rood. Bij horecagelegenheden met de kleur rood bestaat er dus een voedselveiligheidsrisico. Indien nodig kunnen deze bedrijven ook gesloten worden.

stoplicht

• Wit
Wit is een extra kleur en bestemd voor de grote groep bedrijven die geen eigen verklaring bij de NWVA hebben aangeleverd (zoals we in het begin van dit artikel uitlegden). Ook horecagelegenheden waarvan de toezichthouder over de laatste twee jaar weinig of geen eigen informatie heeft krijgt deze kleur. Schreuders is van mening dat veel ondernemers niet graag 'wit' willen zijn en daarom een eigen verklaring zullen inleveren.

Schreuder: "De NVWA en KHN onderzoeken momenteel samen of het stoplichtenmodel en de eigen verklaring bruikbare instrumenten zijn. We bevinden ons nu in het stadium van de idee. We starten daarna met de uitwerking inclusief alle juridische randvoorwaarden. We zullen daarbij natuurlijk ook gebruik maken van ervaringen elders. Soortgelijke systemen bestaan al in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk."

Mocht het zover toekomen dat het stoplichtmodel toegepast gaat worden bij horecagelegenheden, dan is het voor de geïnteresseerden in ieder geval snel duidelijk met behulp van de website - of zelfs een app- welke kleur een horecagelegenheid heeft. Wij volgen de ontwikkelingen en houden jullie uiteraard op de hoogte.

Wat vind jij van het idee van het stoplichtmodel? Toepasbaar of zal men de 'eigen verklaringen' niet serieus invullen?

0 reactie(s)

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Klik hier