Hoofd BHV en Ploegleider BHV

Alle cursussen die SHO aanbiedt kunnen ook Incompany op maat worden georganiseerd. Het grote voordeel van een Incompany Training is dat deze exact wordt afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en wensen.

Hoofd BHV
Als werkgever bent u verplicht volgens de Arbo-wet maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat Bedrijfshulpverleners hun taken deskundig uit kunnen voeren. U kunt deze taak uit handen geven door een Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener aan te stellen die de beleidsmatige kant van de BHV uitvoert. Deze coördineert en vertaalt het Arbo-beleid naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een calamiteit behoren tot het takenpakket.

Ploegleider Bedrijfshulpverlener
Heeft u één of meer mensen in dienst die leiding geven aan een groep Bedrijfshulpverleners dan is deze training iets voor hen. De Ploegleider Bedrijfshulpverlener geeft operationeel leiding aan de BHV-ploeg in het geval van calamiteiten. U kunt de Ploegleider ook de taak geven om de middelen van zijn ploeg te controleren en te beheren.

Herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlener
Bij een calamiteit is het belangrijk dat alle Bedrijfshulpverleners optimaal ingezet kunnen worden en dat iedereen zijn taak kent en akn uitvoeren.. Goede leiding is van belang. Tijdens de Herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlener worden de praktische vaardigheden en de theorie opgefrist en verder ontwikkeld.

Maatwerk / Incompany cursus aanvragen