fbpx

Privacy

Stichting Horeca Onderwijs (SHO) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van SHO, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan SHO verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboorteplaats

Waarom heeft SHO persoonsgegevens nodig?

SHO verwerkt jouw persoonsgegevens om je in te kunnen plannen voor een cursus, en/of je aan te melden bij een exameninstituut. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit op het moment van inschrijving. Wanneer je niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde dienst leveren. Daarnaast kan SHO jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Hier valt onder andere het toesturen van een nieuwsbrief onder.

Worden jouw gegevens gedeeld?

SHO verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In praktijk komt dit erop neer dat SHO jouw persoonsgegevens verstrekt aan het SVH indien je een SVH examen doet en aan het NIBHV indien u een NIBHV examen doet.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

SHO bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Echter omdat je examens doet die voor de rest van jouw leven geldig zijn, vinden wij het noodzakelijk jouw gegevens te bewaren totdat je aangeeft dit niet meer te wensen. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard daar wij dit wettelijk verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij SHO. SHO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. In een uitzonderlijk geval houden wij het recht om gebruik te maken van een termijn van 3 maanden om te reageren.

Mochten wij in jouw ogen niet goed omgaan met jouw gegevens dan behoud je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

SHO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

De tekst van dit Privacy statement kan door SHO worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze website bezoekt.

Indien je vragen hebt over dit Privacy statement kun je contact opnemen middels het contactformulier.

BELANGRIJK NIEUWSRegister Sociale Hygiëne

Het nieuwe Register Sociale Hygiëne gaat pas vanaf 1 juli 2023 open. U kunt nu nog niet inloggen voor herregistratie. Voor meer informatie klik hier.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.