Masterclass Omgaan met Agressie

Ben agressie voor! Leer ‘explosieve’ situaties herkennen en tijdig in te grijpen. Deze Anti-agressie training is onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (verplicht door de Arbo-wet). Na deze cursus kun je op de juiste manier de verplichte Anti-agressie scan invullen volgens de normen van de overheid.

Algemeen
Het komt helaas steeds vaker voor, agressie in de Horeca en in de samenleving. Daarom heeft de overheid de Anti-agressie scan verplicht gesteld. Met deze scan breng je de risico's binnen het bedrijf in kaart. Ook zorgt het ervoor dat iedereen weet wat ze moeten doen om agressie te voorkomen. Mocht er toch iets voorvallen dan is er ook een procedure waardoor iedereen op de juiste manier handelt.

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze training, hoef je niet aan specifieke toelatingseisen te voldoen.

Inhoud
Tijdens de training geven we antwoord op de volgende beleidsvragen:

 1. Heb je de risico's op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 2. Heb je een procedure om incidenten te melden, te registreren en te analyseren?
 3. Geef je je medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 4. Heeft je organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 5. Heb je huisregels opgesteld waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 6. Heb je afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 7. Heb je voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 8. Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 9. Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 10. Heb je een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
 11. Evalueer je periodiek uw beleid en maatregelen tegen agressie en geweld?

Cursusduur en lestijden
De cursus Omgaan met agressie start om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Tijdens de cursusdag maak je gebruik van het dagarrangement à € 34,50.

Cursusplaatsen en data
Om de maand kun je een cursus Omgaan met Agressie volgen in meer dan 25 plaatsen in Nederland. Er is er dus altijd wel één bij jou in de buurt!

Bekijk hier de cursuslocaties en data

Certificering
Wanneer je de Cursus Omgaan met Agressie met voldoende resultaat volgt, ontvang je een Certificaat van Deelname van SHO. De kosten voor dit Certificaat bedragen € 25,-.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor deze Training Omgaan met Agressie bedraagt € 245,-. Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en exclusief dagarrangement en certificeringskosten.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.