fbpx

Nulmeting HACCP–Allergenen

Ieder bedrijf dat zich bezighoudt met de bereiding, de verwerking, de behandeling, de verpakking, het vervoer en de distributie van eet- en drinkwaren moet volgens de wet voldoen aan de HACCP-richtlijnen en de Allergenendeclaratie. Ook vanuit de RI&E word je verplicht om een HACCP-plan en Allergenen-plan te hebben.

Door het implementeren van een goed voedselveiligheidssysteem binnen jouw bedrijf doe je het maximale om de hygiëne en de veiligheid van eet- en drinkwaren te beheersen en aan te kunnen tonen. En dat is nodig, want voedselovergevoeligheid is een toenemend gezondheidsprobleem. Volgens experts op dit gebied wordt er geschat dat over 10 jaar 1 op 3 kinderen te maken heeft met een allergie. Op dit moment veroorzaken voedselinfecties jaarlijks bij meer dan 1 miljoen Nederlanders maagdarmklachten. Naar schatting overlijden er in Nederland enkele tientallen personen per jaar als gevolg van een voedselinfectie.

Even een voorbeeldje om aan te geven waar opgelet wordt, wanneer is jouw temperatuurmeter voor het laatst geijkt?

Opzet
Dit traject start met een telefonische intake door één van onze Voedselveiligheidsdeskundigen. We bespreken met je waar je tegen aanloopt en waar de behoefte ligt. Hierna wordt er een afspraak ingepland voor een nulmeting op jouw locatie.

We bekijken jouw bestaande voedselveiligheidsmanagementsysteem nauwkeurig en vergelijken dit met de eisen vanuit de HACCP wetgeving en de Allergenenwetgeving. De nulmeting helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog werk verzet moet worden.

Vanuit SHO ontvang je na de nulmeting een verslag met daarin een overzicht van de verbeterpunten en het aanbod om hier eventueel een vervolg aan te geven, zodat je weer aan de wettelijke eisen voldoet. Een mogelijk vervolg is (afhankelijk van de eventuele manco’s) een opleiding voor jouw medewerkers, het implementeren van een goed voedselveiligheidsplan of als het echt alleen om kleine details gaat het inplannen van een audit voor 6 maanden later.

Inhoud
Tijdens de nulmeting HACCP-Allergenen worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:

  • Persoonlijke hygiëne
  • Temperatuurbeheersing
  • Registratiemethodiek
  • Risico’s van kruisbesmetting
  • Meldingsmethodiek allergenen
  • Productspecificatie allergenen

De nulmeting HACCP-Allergenen kan prima gecombineerd worden met een nulmeting op het gebied van de Alcoholwet.

BELANGRIJK NIEUWSRegister Sociale Hygiëne

Het nieuwe Register Sociale Hygiëne gaat pas vanaf 1 juli 2023 open. U kunt nu nog niet inloggen voor herregistratie. Voor meer informatie klik hier.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.