Avondcursus Herhaling Bedrijfshulpverlener (BHV)

Overdag geen tijd? Dan volg je de avondcursus Herhaling BHV. De Herhalingscursus BHV is bedoeld voor iedereen die de geldigheid van het diploma Bedrijfshulpverlener wil laten behouden. Wil je als BHV-er goed blijven functioneren, is het essentieel om je kennis en vaardigheden up to date te houden. In de avondcursus herhaling BHV wordt ook het gebruik van de AED geoefend.

Algemeen
Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aan te stellen. Je moet er voor zorgen dat BHV-ers hun kennis en vaardigheden op peil houden door ze Herhalingscursussen BHV te laten volgen. Ook voor de veiligheid binnen je eigen bedrijf is het van groot belang dat BHV-ers minstens één keer per jaar oefenen op praktijksituaties. Tijdens de Herhalingscursus worden alle BHV-taken nogmaals doorgenomen en vindt een herhaling van de praktijkverrichtingen plaats.

Bedenk dat je, volgens de wet, ook verantwoordelijk bent voor je gasten.

Toelatingseisen
Je dient in het bezit te zijn van het Basisdiploma Bedrijfshulpverlener.

Inhoud
De avondcursus Herhaling BHV bestaat uit twee lesavonden. Per lesavond worden de onderdelen Eerste Hulp en Brand & Ontruiming behandeld. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
• Levensreddende handelingen
• Reanimatie
• Redden en vervoeren van slachtoffers
• Bestrijding en beperken van een beginnende brand
• Uitvoeren van alarmprocedures
• Onderhouden van interne verbindingen

Thema
De Herhalingscursus BHV bevat ieder jaar speciale thema's. Gedurende het cursusjaar 2015-2016 zijn de thema's Eerste hulp bij drugs en een Ontruimingscommunicatieoefening.

Cursusduur en lestijden
De Herhalingscursus BHV bestaat uit 2 lesavonden van 18.00 tot 21.30 uur. Tijdens de cursus maak je gebruik van het avondarrangement à € 17,50 per avond.

Cursusplaatsen en data

De cursus start iedere maand door geheel Nederland.

Bekijk hier de cursuslocaties

Certificering
Wanneer je de BHV Herhalingscursus met voldoende resultaat volgt, ontvang je het NIBHV-Herhalingscertificaat en een legitimatiepas. Beide hebben een geldigheidsduur van één jaar. De certificeringskosten bedragen € 25,-.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor de Herhalingscursus BHV bedraagt € 198,-. Dit bedrag is inclusief les- en oefenmateriaal en exclusief certificeringskosten en avondarrangement.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.