29-07-2013

Kwaliteit horecapersoneel onder druk door crisis

In de horeca is een duidelijke toename zichtbaar in het aantal goedkopere, maar minder ervaren en laagopgeleide flexwerkers. De investeringen in het opleiden van het personeel laten juist een dalende trend zien, wat leidt tot verminderde hygiëne, gastvrijheid & veiligheid. De meeste bedrijven wijzen de crisis aan als oorzaak van deze ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek vanuit Stichting Horeca Onderwijs, op basis van navraag bij een groot aantal uiteenlopende horecagelegenheden.

Flexwerkers
In acht op de tien horecagelegenheden bestaat meer dan een kwart van het personeelsbestand uit flexwerkers. Bij drie op de tien is dit aantal zelfs hoger dan 50%. Amper 3% van deze flexwerkers beschikt bij aanvang van de werkzaamheden al over een verplichte certificering voor Sociale Hygiëne, HACCP of BHV.

Als men kijkt naar de situatie een 5 jaar geleden spreken we hier over een zeer sterke afname. Bovendien hebben flexwerkers steeds minder vaak een horeca achtergrond en wordt het personeelsbestand steeds jonger. Bij meer dan de helft van de ondervraagde gelegenheden bestond het personeelsbestand voor het merendeel (ruim 75%) uit werknemers van 21 jaar of jonger.

Naast dat er minder ervaren & gekwalificeerd personeel rondloopt zijn er ook steeds meer nieuwe ondernemers die eigenlijk geen goede scholing hebben gehad. Veel mensen raken hun baan kwijt, beginnen iets voor hunzelf, maar weten vaak niet precies wat de eisen zijn en maken veel fouten op dit vlak.

Veiligheid
Stichting Horeca Onderwijs maakt zich dan ook grote zorgen, met name over de veiligheid. "Uiteindelijk kost het niet opleiden van personeel ondernemers meer dan het bespaart op korte termijn. Opgeleid personeel werkt efficiënter, klantgerichter en weet om te gaan met onveilige situaties," weet Brenda van Dranen, adjunct-directeur van Stichting Horeca Onderwijs. "Er is een enorme toename in provocerend gedrag en drugsgebruik in het uitgaansleven. Met minder gekwalificeerd personeel betekent dat een sterk toenemend risico."

Risico
Veel ondernemers laten het aan de werknemers over om voor een certificering te zorgen, al zijn zij zelf uiteindelijk wel verantwoordelijk hiervoor. En bovendien niet verzekerd, bij het ontbreken van de juiste certificeringen. De verantwoording ligt namelijk altijd bij de ondernemer, ook als één van de werknemers onverhoopt in de fout gaat. Ook kunnen de boetes voor het niet nakomen van de opleidingsverplichting hoog oplopen en kan bij herhaaldelijk optreden de zaak gesloten worden.

Onderzoeksresultaten
Tijdens het onderzoek stelden wij de volgende vragen aan de 312 MKB bedrijven. Dit onderzoek werd uitgevoerd in mei/juni 2013 door Stichting Horeca Nederland. Neem voor vragen over dit bericht contact op met Brenda van Dranen: b.vandranen@sho-horeca.nl

Trends rondom flexwerkers in de horeca

onderzoek1

onderzoek2

onderzoek3

onderzoek4

onderzoek5

onderzoek6

onderzoek7

onderzoek8

Bedrijfsveiligheid (BHV)

onderzoek9

onderzoek10

onderzoek11

onderzoek12

Drugsgebruik

onderzoek13

onderzoek14

< Terug naar nieuwsoverzicht