Cursus Bedrijfshulpverlener (BHV)

Volgens de Arbowet ben je als werkgever, sinds 1994, wettelijk verplicht voldoende werknemers aan te wijzen als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het kan zijn dat er zich in je bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van jezelf, je werknemers en je gasten. Dan moeten BHV-ers in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Algemeen
Als je personeel in dienst hebt, ben je verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als BHV-er. Ook bij ziekte of afwezigheid van de BHV-er moeten de BHV-taken gewaarborgd blijven. Je bent tevens verantwoordelijk voor gasten, leerlingen, patiënten, bezoekers en overige personen in je bedrijf. Door een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te laten maken, kun je bepalen hoeveel BHV-ers er nodig zijn. Hiermee kun je de BHV-organisatie op je eigen bedrijfssituatie afstemmen. SHO adviseert gemiddeld één BHV-er per tien werknemers (1:10), afhankelijk van de RI&E. Als je geen BHV-er hebt aangewezen, kun je van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Ook de uitkering van je verzekering loopt groot gevaar. Bovendien geeft het een veilig gevoel dat er medewerkers in het bedrijf aanwezig zijn die precies weten wat er moet gebeuren in geval van nood. Met de Basiscursus Bedrijfshulpverlener voldoen de deelnemers binnen 2 dagen aan de wettelijke Arbobepalingen. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, het kan zelfs levens redden!

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding nodig.

Inhoud
De tweedaagse cursus behandelt de onderdelen Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
• Verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen en reanimatie
• Gebruik van de AED
• Beperken en bestrijden van een beginnende brand
• Voorkomen en beperken van ongevallen
• Alarmeren en evacueren van alle werknemers en aanwezigen in je bedrijf in noodsituaties

Cursusduur en lestijden
De cursus bestaat uit twee lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens de cursus maak je gebruik van het dagarrangement à € 34,50 per dag.

Cursusplaatsen en data
De cursus start om de maand in meer dan 75 plaatsen door geheel Nederland. Er is dus altijd een locatie bij jou in de buurt.

Bekijk hier de cursuslocaties en de data

Examen en certificering
Aan het einde van beide cursusdagen wordt het NIBHV-examen afgenomen. Het examen is schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen. Tijdens de cursusdagen worden ook de praktijkverrichtingen door de docenten beoordeeld. Het examengeld bedraagt € 25,- per onderdeel. Bij voldoende resultaat ontvang je het NIBHV-diploma, de certificaten Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en de legitimatiepas BHV. Het Basisdiploma, de certificaten en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor de cursus Bedrijfshulpverlener bedraagt € 298,-. Dit bedrag is inclusief les- en oefenmateriaal en examentraining, exclusief examengeld en dagarrangement.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.